Toen en Nu
 
Boschoord, Hoeve Boschoord
 
Hoeve Boschoord vindt haar oorsprong in de in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid. Het doel van deze maatschappij was het bestrijden van armoede, onder andere door het verschaffen van arbeid. De Maatschappij kocht daartoe in Drenthe stukken grond waarop werkloze arbeiders te werk werden gesteld. Na 1945 verlegde de Maatschappij onder invloed van de verbeterde sociale voorzieningen, haar activiteiten onder andere naar de zorg voor wat toen genoemd werden "onmaatschappelijke debiele mannen". De Maatschappij stichtte voor deze mannen de verpleeginrichting "Hoeve Boschoord". Nadat het Ministerie van Justitie de nieuwe verpleeginrichting had erkend en zich bereid had verklaard tot samenwerking, werd in 1950 de eerste cliŽnt opgenomen. De cliŽnten werden omschreven als "mannelijke personen, waarbij niet de typisch psychopathische of criminele factoren overheersen,doch waarbij onmaatschappelijk gedrag op de bodem van een gebrekkige ontwikkeling der geestesvermogens overheerst".
 
 
 
 
 
 
Hoeve Boschoord werd aanvankelijk gevestigd in een verbouwde boerderij (oude foto,  jaren Ď60) nabij het dorpje Boschoord. De sterke veroudering van het gebouw, de behoefte aan meer gesloten plaatsen en de vernieuwing in therapievormen, leidden in de zeventiger jaren tot de bouw van een nieuw woon- en therapiegebouw "de Beuken" (overzichtfoto links boven) aan de Boylerstraat, op het terrein naast de oude hoeve. Deze nieuwbouw werd in 1979 betrokken. De oude hoeve (nieuwe foto) is gerenoveerd en huisvest onder meer de administratie. Tevens werd in Wilhelminaoord de vestiging van de open afdeling "de Linden" geopend.
Aanvankelijk was er in Hoeve Boschoord alleen plaats voor jonge mannen die, na een veroordeling door de rechter, ter beschikking van de regering waren gesteld, de zogenaamde TBS-patiŽnten, of een voorwaardelijke veroordeling kregen, al of niet met een onvoorwaardelijk deel, met als bijzondere voorwaarde de opname in een inrichting zoals Hoeve Boschoord. Meestal werd Hoeve Boschoord bij naam genoemd in de tekst van de bijzondere voorwaarde. De huidige populatie cliŽnten bestaat onder meer uit TBS-gestelden, S.G.L.V.G. (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapten) en vrijwillige opnamen. Ook doet Hoeve Boschoord veel aan extramurale zorg. Hoeve Boschoord heeft op dit moment zoín 500 medewerkers in dienst en is daarmee dan ook een van de grootste werkgevers in de Gemeente Westerveld.

Bron: Hoeve Boschoord.

 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
**