Toen en Nu
 
Boschoord, Jachthut
 
Aan de Jongkindt Conincklaan, lopende van Boschoord in de richting van Wateren/Zorgvlied, heeft ongeveer halverwege aan de linkerkant en voor de kruising met de Elslooseweg, jarenlang een jachthut gestaan. De hut is gebouwd door de Maatschappij van Weldadigheid. Hij werd in de eerste periode vooral gebruikt door een jachtcombinatie waarvan de leden vooral uit het noorden des lands afkomstig waren. Na afloop van een jachtpartij werd er een afsluitingsbijeenkomst gehouden waarbij niet alleen limonade werd gedronken. De hut had daartoe een klein keldertje voor opslag van drankjes. Ook heeft de hut een naam gedragen: "Breng mee". Deze naam stond al in 1934 vast, mogelijk eerder. In 1934 werd namelijk verslag gedaan van een excursie door de afdeling van "Den bond van Boerinnen en andere plattelandsvrouwen afdeling Vledder die in het jachthuis "Breng mee" thee dronken.  En in een krantenartikel van 14-07-1939 werd gewag gemaakt van de eerste dag, 13-07-1939, van een tweedaags bezoek dat Z.K.H. Prins Bernard bracht aan Drenthe waarbij hij een bezoek bracht aan o.a. de G.A.  van Swieten tuinbouwschool en een rondreis maakte door een deel van het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid warbij tegen het eind van de middag een theepauze was ingelast welke plaats vond in het "jachthuis Breng mee"van de M.v.W.  Een benaming met bijna zeker een achtergrond die ons echter onbekend is. Misschien een relatie met het zelf mee moeten brengen van etens- en drinkenswaren. Later heeft Hoeve Boschoord nog een periode het beheer gevoerd maar na een niet aflatende stroom vernielingen is in de jaren negentig besloten de hut geheel te slopen. Dit is een aflevering met wat meer foto's van mindere kwaliteit. Maar omdat het iets is wat niet meer voorhanden is en ook niet meer terug komt hebben we besloten ze toch te plaatsen. Na de bovenste foto's is het geheel in twee kolommen verdeeld. De linker kolom toont het zoals het was, de rechter zoals het is. Helemaal onderaan een foto van een jachtgezelschap uit circa 1961. Van kort na die tijd (1965) is een jacht huur overeenkomst (slecht leesbaar) bewaard gebleven tussen de toenmalige pachters van het jachtgebied en de Maatschappij van Weldadigheid alsook een overzicht van de vrijgegeven afschot quota reewild in de periode 1956-1964
 
 
 
Toen Nu
 
Een blik vanaf het fietspad. Nogmaals vanaf dezelfde plek.
 
Ziet er al wat verwaarloosd uit. Restanten van het drankenkeldertje.
 
In bedrijf, niet als jachthut maar als vakantiehuisje. Opname vanuit ongeveer dezelfde hoek gezien als op de linker foto.
 
In rust tijdens een zomerse periode. Nu, vanuit ongeveer dezelfde hoek opgenomen.
 
In rust tijdens een winterse periode. De waterput die er nog steeds is (2012).
 
Detailkaart locatie jachthut. Een van de laatste jachtopzieners: Willem Eising.
 
 
Jachtcombinatie circa 1961
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **