Fotografen achter de prentbriefkaarten van Frederiksoord.
 
Onderstaand zijn weergaven van een door Leo van der Linden geschreven artikel over de fotografen welke de makers zijn van de vele foto's die in ansichtkaart vorm zijn verschenen met Frederiksoord als onderwerp. Ook worden er relaties gelegd met de uitgevers van kaarten. Soms dient men als uitgever te zien de opdrachtgever voor de druk, bijvoorbeeld een winkelier (Bult in Nijensleek, Puper in Frederiksoord en Verhagen, maar ook anderen). Het artikel is eerder verschenen in Prentbriefkaarten Magazine 138, vierde kwartaal 2018. Mogelijk geeft dit artikel U wat meer achtergrondgegevens en kennis over de in Uw bezit zijnde, vooral oudere, ansichtkaarten van Frederiksoord.
 
 
 
 
 
fotonr: vbnb 4611-1, 4611-2, 4611-3, 4612-4  
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar de voorgaande pagina.