Toen en Nu
 
Frederiksoord, Beukenlaan, ingang naar het Sterrebos
 
Foto nr: 1
 
 
 
  De ingang van de laan vanaf de maj. van Swietenlaan, namen personen niet bekend  
Jaartal: nb Foto: 't Fledder Kerspel
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
**** foto nr: 3737