Toen en Nu
 
Frederiksoord, Hoeve Willem III
 
De hoeve is, tegelijkertijd met vijf ander hoeven, in de jaren 1860-1867 gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid. Dit in een poging om de nadelen van de veelal te kleine bedrijfsgrootte van de kolonistenhoeven op te heffen. Door de schaalvergroting hoopte men de inkomsten van de Maatschappij van Weldadigheid te verhogen. De hoeven ontstonden door een samenvoeging van grond van de diverse kleine boerderijtjes waarop dan een grote centrale hoeve werd gebouwd. Er moesten daarom nogal wat kolonisten verhuizen. Voor een goed beeld van de gevelsteen klik hier.
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
**