Toen en Nu
 
Frederiksoord, Openbare lagere school.
 
Rond 1860 was de Maatschappij van Weldadigheid om financiŽle redenen gedwongen om bepaalde activiteiten af te stoten waaronder het onderwijs in de scholen te Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord. De gemeente Vledder, die als plaatselijke overheid verantwoordelijk was voor het onderwijs, weigerde echter de scholen over te nemen, vooral wegens de kosten verbonden aan het in stand houden van de scholen. Twee wethouders ruimden het veld in verband hiermee. Om de druk op te voeren werden de scholen in januari 1862 gesloten door de Maatschappij van Weldadigheid, en werden medio 1863 door het rijk overgenomen en heropend en gingen verder als Rijksschool. De school in Frederiksoord werd Rijksschool I, Wilhelminaoord Rijksschool II en Boschoord werd nummer III. Echter het door het rijk in Frederiksoord overgenomen schoolgebouw was in een deplorabele toestand en in 1866 werd besloten er een nieuw gebouw, en woning voor de hoofdonderwijzer, neer te zetten. De bouw werd op 12-09-1867 gegund aan G.J. Aberson te Steenwijk voor 5883,- gulden, en de opening was op 02 mei 1868. In 1886 werden zowel school als woning verbouwd en aangepast aan de toen geldende normen en eisen, heropening op 12 september 1886. Rond 1932 is de school gesloten. Nadien is het pand in gebruik geweest voor diverse doeleinden. In de jaren direct na 1945 was er bijvoorbeeld het clubhuis van de padvinderij in gevestigd. Tussen 1950 en 1964 zat er een kleuterschool in. Ook werden een tweetal lokalen samengevoegd en gebruikt als gymnastieklokaal. Zie ook de foto's in de rubriek schoolfoto's op deze site, foto's uit zowel de tijd dat het een lagere school was alsook uit de tijd dat een kleuterschool was. Foto nummer 2 toont de school vlak voor de definitieve afbraak. Dat zal rond 1972 zijn geweest. Nadien werd het terrein een periode gebruikt door de ponyclub Generaal van den Bosch. Op het terrein is nu een parkeerplaats ten behoeve van museum "de Koloniehof" zoals op de rechter foto te zien is. Op de onderste rij staat een foto welke opgenomen is aan de achterzijde van de school.
Klik op logo voor artikel over eerste steenlegging: , idem heropening: , idem blikseminslag: . Kijk bij de Personengalerij, subrubriek Onderwijs voor een opgave van onderwijzers die aan de school verbonden waren.
 
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
**