Toen en Nu
 
Frederiksoord, voormalige Bosbouwschool en kantoor Maatschappij van Weldadigheid
 
Op de hoek Vledderweg, Majoor van Swietenlaan en Koningin Wilhelminalaan in Frederiksoord vinden we dit statige gebouw, de voormalige bosbouwschool.

Als aanvulling op de G.A. van Swieten Tuinbouwschool werd in 1888 de G.A. Van Swieten Bosbouwschool geopend. De school werd echter in 1902 alweer gesloten wegens te geringe belangstelling voor deze opleiding.

Na de sluiting werd het gebouw in gebruik genomen als kantoor van de Maatschappij van Weldadigheid. Deze situatie duurde voort tot 1974. In dat jaar werd de restauratie afgerond van Huis Westerbeek en het kantoor verhuisde daar naartoe. Nu heeft het gebouw een woonbestemming.

We hebben een vrij grote hoeveelheid foto's waarvan helaas de jaartallen niet altijd bekend zijn. Door ze onderling te vergelijken hebben we gepoogd ze in een juiste volgorde te zetten v.w.b. het jaar van de opname.
 
 
 
 
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
**