Toen en Nu
 
Frederiksoord, Molenlaan 4
 
Foto nr: 5
 
 
 
  Zeer waarschijnlijk was de dienstbode in dienst bij de toenmalige hoofdbewoner, H. de Greeff, namen van de personen niet bekend. ansichtkaart in 1906 verzonden. De opname is gemaakt in de richting van wat nu de Wijnoldijweg heet. In de naar boven gaande lijn vanaf de fietser is nog juist de molen van Spikman te zien.  
Jaartal: voor of in 1906, maar zeker na januari 1904. Foto: P. Oosterhof, Assen
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **** foto nr: 1130