Toen en Nu
 
Frederiksoord, voormalig postkantoor
 
Een zestal oude foto's van het -voormalige- postkantoor in Frederiksoord, de data van de opnamen zijn meestentijds niet bekend. De jaartallen zijn geschat met behulp van wat de afbeelding toont (mate van begroeiing) of andere op de foto voorkomende gegevens bijvoorbeeld de uitgever of een op de achterzijde voorkomend poststempel, indien leesbaar. Het postkantoor werd in maart 1901 aanbesteed voor 18352,- gulden en gegund aan Alb. Ooiman te Leeuwarden en is gebouwd in 1902 en herbergde ook de telefoon en telegraafdienst. Nadat de postfunctie in 1992 was beŽindigd heeft het gebouw diverse gebruikers gehuisvest, o.a. een adviesbureau. Na een paar jaren van leegstand is er sinds 2008 een klokkenmaker, Bob Veltman, in gevestigd. Het gebouw is, althans uiterlijk, weinig veranderd. Veel details, bijvoorbeeld de daklijsten van de dakkapellen, zijn ongewijzigd. Wel zijn de luiken van de beneden verdieping verdwenen. Zie ook de rubriek Krantenberichten waar meerdere artikelen over het postkantoor te vinden zijn. Voor een overzicht van de postdirecteuren/kantoorhouders zie bij  Personengalerij, sub : Diversen. Helemaal onderaan een voorbeeld van het bord zoals in het begin van de vorige eeuw op het gebouw was geplaatst. Klik hier voor een overzicht van de PTT diensten in Frederiksoord vanaf 1861.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **