Toen en Nu
 
Frederiksoord, G.A. van Swieten tuinbouwschool
 
Het gebouw, naar een ontwerp van G.J. Boswinkel, opzichter in dienst bij de Maatschappij van Weldadigheid, werd op 25 september 1884 in gebruik genomen en de bouw, kosten É6272,-, werd mogelijk gemaakt door de majoor F.H.L van Swieten. Hij wilde de naam van zijn op bijna 21-jarige leeftijd overleden zoon verbinden aan een instelling van algemeen nut en daarmee was de G.A. van Swieten tuinbouwschool geboren. De officiŽle opening was op 19-05-1885. Het gebouw was slechts een verdieping hoog, zie foto 1 en foto 2, maar reeds in 1889 vond er een uitbreiding plaats en men bouwde er een verdieping op.

Een tweede uitbreiding, foto 4, vond plaats in 1901 en werd aan de achterzijde van het hoofdgebouw gerealiseerd en omvatte een schoollokaal, onderkelderd, een directeurskamer, twee toiletten en een eigen ingang. In 1937 weer aanpassingen, er kwamen drie grote klaslokalen bij, een leraarskamer en gang werden toegevoegd. Zie foto's 5 en 6

Al deze aanbouwsels verdwenen met de bouw van de nieuwe school, wel bleven er toen een aantal noodgebouwen, die in de loop van de jaren waren geplaatst, bestaan en in gebruik.

Nieuwbouw, foto 11 en verder: deze werd in 1971 betrokken in 1983 volgde nog een uitbreiding.

Sinds 1984 werd de school gelijkgeschakeld met de overige in Nederland bestaande tuinbouwscholen en viel daarmee dus ook onder alle regelingen welke vanuit het landsbestuur werden vastgesteld.

Het "van Swieten gebouw" verloor bij de in gebruik name van de nieuwbouw zijn functie als school en in september 1971 werd er het Klokkenmuseum geopend, opgezet en geleid door G. L. Tasma, zie ook foto 19. Nadat deze het museum om leeftijdsredenen in 2002 sloot is het pand als woonhuis in gebruik.

De school had een eigen bijenstand welke eigenlijk onontbeerlijk was voor de bevruchting van fruitbomen e.d. en dus ook voor het onderwijskundige aspect hiervan en deze werd vooral beheerd door de leraar H. Stienstra. Deze was, ook nationaal, een stevig aan de weg timmerende voorman in de kringen der imkers. Hij zat o.a. in het hoofdbestuur van de nationale imkers vereniging "Algemene vereniging voor de Bijenteelt" en trad op als hoofdredacteur van het orgaan dezer vereniging. Getuige ook een aantal foto's, waarvan een hier geplaatst, welke aan de achterzijde voorzien zijn van aanwijzingen ten behoeve van degene die de clichť's maakte welke bij het afdrukken in het blad nodig waren. Hij schreef artikelen voor het blad en hield lezingen voor geÔnteresseerde collegae imkers. zie foto 18.

De aantallen leerlingen waren vooral in de begin jaren niet erg hoog. Men begon met 9 leerlingen, in de jaren 1885-1890 bleef men onder de twintig leerlingen, 1890-1915 onder de veertig leelringen, nadien tot rond 1937 rond de 60 leerlingen,1940 96 leerlingen en na 1945 liep dit op tot ongeveer 560 leerlingen in augustus 1995.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
**