Toen en Nu
 
Frederiksoord, schietbaan
 
Zoals waarschijnlijk velen weten heeft er in Frederiksoord, aan de weg naar Vledder een schietbaan gelegen ten behoeve van de schutterij. Van de schietbaan zelf is er slechts een enkele oude foto bekend. Wel zijn in het terrein sporen van de inrichting te vinden. De foto links boven toont een van die oude opnamen van de schietbaan, men kijkt door een "poort" naar het einde van de baan waar de doelen staan opgesteld voor de kogelvanger. Foto nummer twee toont een groep die op de baan staat opgesteld waarbij vooral de jeugdige leeftijd van de groepsleden opvalt. Lees hierover ook de via de info knop onder aan de pagina beschikbare informatie. Foto drie en vier tonen het verloop van de baan en foto nummer vijf het einde van de baan , de plek van de kogelvanger zogezegd, zoals dat nu nog is te reconstrueren. Op het kaartje uit 1925, op de grotere weergave is e.e.a. veel beter te zien, is de precieze locatie van de baan aangegeven. De baan werd gebruikt van circa 1870 tot circa 1914 door de "Scherpschuttersvereniging Frederiksoord e.o." respectievelijk het "Corps gevormd uit de Scherpschuttersvereniging Frederiksoord e.o.". Dit Corps hield rond 1914 op te bestaan, de laatste officieren werden in 1920 ontslagen bij Koninklijk besluit. Bij Koninklijk Besluit omdat het Corps een zgn. Weerbaarheidcorps was dat een taak had bij de verdediging. Al in 1871 deed een afvaardiging van het Corps mee aan landelijke wedstrijden te Rotterdam maar blijkens kranten berichten uit 1880 en 1881 hield men zelf ook wedstrijden en werd er geschoten op de afstanden 100 passen, 200 passen, 300 passen en 400 passen, resp. 75 m, 150 m, 225 m en 300 m (Als paslengte werd 75 cm aangehouden, opgave legermuseum Delft ). De baan werd in november/december 2010 gereconstrueerd. Voor foto's hiervan zie onderaan deze pagina.
 
 
 
 
Klik op het logo voor wat meer informatie over het jeugdcorps (naar L. Lambregts):
 
Klik op het logo voor de op de plek van de baan gevonden munitie resten:
 
Klik op het logo voor krantenartikelen met wedstrijd uitslagen:
 
Klik op het logo voor een fotoserie gemaakt tijdens de reconstructie van de baan okt-dec 2011:
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **