Toen en Nu
 
Frederiksoord, Vredehoflaan
 
De Vredehoflaan te Frederiksoord is een nu niet -meer?- voorkomende benaming. Deze benaming staat wel als onderschrift op de beide oude opnamen die als ansichtkaart werden verzonden. We gaan er vanuit dat de fotograaf deze naam niet zelf heeft bedacht of verzonnen. Of hij was ter plaatse bekend of heeft dit aan passanten c.q. andere ter plaatse bekende personen gevraagd.
Maar wij weten niet waar de laan is/was gesitueerd dus kunnen we ook geen actuele foto plaatsen
We hebben een tweetal mogelijkheden bedacht/gevonden.

1e
Mogelijk was dit de oude benaming van wat nu de Vredeslaan (op een enkele kaart als Vredelaan aangegeven) is maar daar hebben we geen aanwijzingen voor gevonden. Ook hebben we bijvoorbeeld geen verwijzing gevonden naar een -vroeger- bestaand pand/hoeve dat Vredehof heet(te) en waar de laan naar toe zou kunnen hebben geleid. Deze optie is voor ons de meest aannemelijke gezien het op foto twee geplaatste bord en een ongeveer gelijke situatie welke nu nog zo wordt aangetroffen zie foto 3

2e
Deze mogelijkheid ligt besloten in een gezegde dat tot midden vorige eeuw nog opgeld deed: "Die ligt begraven op Vredehof". Dan zou het mogelijkerwijs de eerdere naam van de Oranjelaan kunnen zijn, er vanuit gaande dat het daaraan gelegen kerkhof of de naam Vredehof had of in de volksmond zo werd genoemd. Ook hiervan hebben we geen verdere aanwijzingen gevonden. Ook zijn eerdere opnamen, zie bij Wilhelminaoord, Oranjelaan, en huidige situatie niet overeenkomend.
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **