Toen en Nu
 
Frederiksoord, onbekende locatie (2)
 
Van de oude foto, die we al heel lang in ons bezit hebben, was niets bekend. totdat in sept. 2020 een scan opdook van een pagina uit het boek met de, vermoedelijke,  titel "De Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord" waarin onderstaande foto stond afgedrukt met als onderschrift "De thans verdwenen woning van den boekhouder der M.v.W te Frederiksoord" Omdat niet bekend is wanneer het boek is uitgegeven is het "thans" uit dit onderschrift niet te herleiden. naar bv gesloopt voor 1935. Wel is afgaande van het taal gebruik  van een uitgiftedatum dat rond de jaren '20-'40 vorige eeuw sprake. Ook is nog niet bekend waar deze woning heeft gestaan. De plaats aanduiding Frederiksoord is ruim te nemen, tot ver in de jaren dertig werden bv. de Friesche Brug en Rustoord II op ansichtkaarten e.d. aangegeven als zijnde te Frederiksoord.
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **