Toen en Nu
 
Nijensleek, Dwarsweg, gebouw Verleur
 
Nadat in het Nijenslekerveld enige tijd evangelisatiebijeenkomsten werden gehouden ten huize van Hendrikus Post, werd besloten tot de bouw van een kapel aan de Dwarsweg. Het gebouwtje werd op 16 juli 1936 officieel in gebruik genomen door ds. Van Ginhoven, predikant te Nijensleek. Op de voorgevel prijkte de naam Andreas Verleur, destijds voorzitter van de Geref. Zondagschoolvereniging "Jachin" die zich zeer had ingespannen voor de bouw ervan. Na bijna 30 jaar lang dienst te hebben gedaan, raakte het gebouwtje in verval. Op 11 april 1986 stichtte de bliksem brand (zie foto's 4 en verder), waarna nog lange tijd puinresten zichtbaar bleven. Nadat deze waren opgeruimd is de grond terug gegaan naar de familie Rodermond die de grond bij de bouw ter beschikking had gesteld. Foto 1 in de oudste in ons bezit zijnde afbeelding waarvan het jaartal echter niet bekend is, mogelijk eind vijftiger jaren. Klik hier voor een artikel in Kerspelstokkies
 
 
 
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **