Toen en Nu
 
Nijensleek, café Mos-Aukes-Hoekman aan de Hoofdweg
 
In 1851 was er op deze plek een bakkerij gevestigd van Lubertus van de Bosch uit Kuinre en zijn vrouw Teuntje Beverwijk uit Steenwijk. Lubertus van de Bosch overleed vrij snel en in 1854 hertrouwde zijn vrouw met Jacob Hendrik Uhl. de bakkerij veranderde langzamerhand via een winkel naar een café. Dit café stond eerst bekend als het café Mos, en nadat de dochter huwde met Aukes werd het café voortgezet onder de naam Aukes, dit gebeurde na 1920. Blijkens een in ons bezit zijnd kasboek uit 1899 bedreef Jans Mos tevens het vak van wagenmaker. Voor een item waarin ook een paar foto's van de werkplaats klik hier. Zijn zoon Jan zette de wagenmakerij rond 1920 voort in het pand ernaast. In 1950 werd het café overgenomen door de familie Hoekman en stond het als zodanig gedurende lange tijd bekend. Zowel de familie Aukes als de familie Hoekman hielden melkvee waaraan bij de invoering van de verplichte koeltanks voor de melkopslag in 1980 een eind kwam. In het zaaltje werden toneel voorstellingen gegeven, huwelijksfeesten gevierd, vergaderingen gehouden enzovoort, enzovoort .

In de jaren rond 1995 kwam er een eind aan het café bestaan en werd het gesloten. De grondvorm van het gebouw is gebleven al zijn er veel onderdelen veranderd of verdwenen. Zo zijn de hoge schoorstenen verdwenen, evenals de glas in lood bovenramen, de dakkapel is aangepast. Bij de aanleg van het fietspad is besloten om de ingang naar de zijkant te verplaatsen. De linker foto boven toont café Mos, circa 1910, De rechter foto is van ongeveer 1935, rechts is nog juist de zgn. schutstal te zien. Vroeger werd hier loslopend vee ondergebracht dat door de eigenaar tegen een logies vergoeding kon worden opgehaald. Later herbergde hij onder andere de weegschaal die gebruikt werd bij het bepalen van het slachtgewicht van vee.

De luchtopname links onder stamt uit de tijd rond 1950 . Hierop is de omvang van de schutstal beter te zien, deze is al vele jaren geleden afgebroken. (na 1965)

Klik op een van de logo's voor het echtpaar Aukes.: of
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
**