Toen en Nu
 
Nijensleek, Hoofdweg 56, gebouw Samuel.
 
Foto nr: 1
 
 
 
  Of de beide naast de ingang dicht gemetselde vensters ooit ramen hebben bevat is niet bekend. Het gebouwtje achter Samuel was de stalling van de lijkkoets, dit werd voor 1960 gesloopt.  
Jaartal: voor 1945 Foto: 't Fledder Kerspel
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **** foto nr: 1384