Toen en Nu
 
Nijensleek, Hoofdweg 56, gebouw Samuel.
 
Foto nr: 5
 
 
 
  Jaartal is een schatting. Het gebouwtje was, gezien de reeds door de zoon van ds Medema aangebrachte versieringen, al in gebruik als jeugdsoos.  
Jaartal: voor 1974 Foto: 't Fledder Kerspel
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **** foto nr: 1387