Toen en Nu
 
Nijensleek, OLS aan de Hoofdweg
 
Vanaf zeker circa 1808 was er in Nijensleek al een zgn. winterschool, want daar werd toen een school voor gebouwd. Precieze locatie ons niet bekend.

In 1837 een melding over de school te Nijensleek in de Staatscourant n.a.v. van een plaats gevonden hebbende omzetting van een zgn. "winterschool" naar een normale school waar het gehele jaar door les werd gegeven.

De school stond vanaf begin tot zeker 1847 bekend als bijschool van Vledder. Op 27-01-1867 werd de status van de school bij gemeenteraadsbesluit veranderd van hulp- school in hoofdschool. Dit had vooral uitwerking op de salariëring van de onderwijzers.

Rond 1880 vond men dat nieuwbouw van de scholen in de gemeente Vledder noodzakelijk was en werden er zowel in Vledder als in Nijensleek nieuwe scholen gebouwd.

De in Nijensleek aan de Hoofdweg  gebouwde school werd geopend op 05-09-1886, gebouwd door aannemer de Vries uit Oldeholtpade met een aanneemsom van fl 6247,-.
Dit is het pand dat op de oude foto is te zien, deze stond op de plaats waar nu de woning met huisnummer 61 staat, recht tegenover de Schoolweg.

In 1909 werd de school verbouwd en een derde lokaal toegevoegd, maar pas in 1916 werd besloten een derde onderwijzer aan te stellen die in 1917 aanving met zijn werk, het lokaal stond 8 jaar leeg. In december 1950 werd nieuwbouw aan de Schoolweg betrokken.
Tussen 1950 en de sloop (rond 1968) is het pand voor meerdere doeleinden gebruikt. Zo zat er rond 1955 er De Noord Nederlandse Kopergieterij in, een gieterij van huishoudelijke en luxe producten. Ook werd het pand, in ieder geval tussen 1959 en 1967, gebruikt als opslagruimte van rotan meubelen voor firma Rohé te Noordwolde. De plaatselijke afdeling van de plattelandsvrouwen hebben er gebruik van gemaakt voor hun bijeenkomsten etc. etc. Blijkens een krantenartikel van 14-06-1967 werd door de gemeente Vledder de verhuur aan Rohe' opgezegd en dienden zij per 31-08-1967 de ruimten, twee lokalen, te hebben verlaten. Dit gold ook voor de verenigingen die per die datum geen gebruik meer mochten maken van het gebouw. Dit in verband met de voorgenomen sloop van het pand.
Als we de oude luchtopnamen juist beoordelen staat de rechtermuur van de huidige gezinswoning ongeveer op de plaats waar de rechtermuur van de oude school stond, de school stond evenwijdig aan de Hoofdweg. Klik op icoon hieronder voor een lijst met namen van onderwijzers die aan deze school verbonden zijn geweest.
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
**