Toen en Nu
 
Vledder, Brink, voormalig gemeentehuis
 
In eind 1901 baarde men landelijk opzien, blijkens een krantenartikel, door de beslissing van de gemeenteraad om een gemeentehuis te bouwen met logement en stalling. Tot dat moment deed men de gemeentelijke zaken af in een gehuurde kamer  in een boerderij annex logement. Men kocht dit pand, inclusief de grond, aan liet daar het nieuwe gebouw plaatsen door de laagste inschrijver, S.J. Lenstra uit Wolvega voor 11359,-. Rond 1980 werden het logement en de gebouwde stalling verwijderd en werd er een vleugel aan het bestaande pand gezet. Rond 1981/1982 werd een restauratie van het gebouw uitgevoerd, waarbij men de aan de dakkapel van het oorspronkelijk logement bevestigde zijborden liet terugkeren aan de dakkapel van het hoofddeel van het gebouw. Op foto nummer vier is te zien hoe de voorgevel van het logement en van het hoofdgebouw er oorspronkelijk uitzagen. Ook werd er in 1984 een klok geplaatst boven het raam in de dakkapel. Na de gemeentelijke herindeling, in 1998, waarbij de gemeente Vledder opging in de nieuw gevormde gemeente Westerveld kwam het gebouw leeg. In 1998 werd er een museum in gehuisvest "Museums Vledder, opgericht door het echtpaar Henk Plenter en Erna Plenter-Jansen.. Ook zijn de bouwtekeningen uit 1901 en het bestek en voorwaarden voor de aanbesteding te zien. Ook toen al een zeer gedetailleerde regelgeving die alles vastlegde tot aan de, naar huidige maatstaven, zeer lage uurlonen welke gehanteerd diende te worden ingeval van meerwerk. Helemaal onderaan hebben we een tweetal opnamen van de onthulling van de geplaatste klok in de frontgevel gezet.
 
 
 
 
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **