Toen en Nu
 
Vledder, Dorpsstraat 19
 
Foto nr: 5
 
 
 
  Links de voormalige pastorie, rechts de aan huisnummer 19 gebouwde boerderij.  
Jaartal: nb Foto: 't Fledder Kerspel
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
**** foto nr: 3511