Toen en Nu
 
Vledder, café/logement van Jager, Bouwer, Klaver e.a.
 
Het gehele pand is gebouwd door W.W. Jager, boer en aannemer en deze woonde toen in het pand waar nu waar nu dokter Kors woont.

Geert Jager nam het van zijn vader in 1873 over. Het betrof toen een logement en winkel. In het logement logeerden toen veel handelsreizigers die te paard of per fiets door het land trokken. Het boterfabriekje dat in het achterste gedeelte ( op de eerste foto nog te zien) was gevestigd heeft gedraaid van 1892 tot 1907. Toen kwamen de coöperaties op en is gestopt met de fabriek. Rond 1919 is de zuivelfabriek gesloopt en vervangen door een woonhuis/boerderij, later omgebouwd tot het nu nog bestaande pand met cafetaria, klik hier.

Het café had tevens de enige zaal in Vledder die geschikt was voor toneeluitvoeringen of dansavonden. De toneelvereniging "Lesturgeon" repeteerde er en gaf daar ook zijn uitvoeringen. Men verdeelde het publiek toen in twee groepen: één avond voor het "olde volk" en één avond voor het "jong volk" en de kinderen konden gratis naar de generale repetitie. Andere verenigingen die van de zaal gebruik maakten waren onder anderen de zangvereniging, onder leiding van dhr. van de Pol,die er repeteerde en haar jaarlijkse uitvoering gaf, de gymnastiek vereniging DSV (Door Sport Vereend) oefende daar en gaf er ook jaarlijks een uitvoering, en ook de toneelverenigingen "Oefening Baart Kunst" uit Boschoord en "Erica" uit Wilhelminaoord / Frederiksoord gaven er regelmatig een uitvoering.

Alle mogelijke en onmogelijke verenigingen vergaderden er tot de Tippe werd gebouwd en men toen daar naartoe uitweek.

Dat moest ook wel omdat de zaal in het café met een capaciteit van ± 120 man toen te klein werd, maar in de eerste jaren na de oorlog was die capaciteit groot genoeg.

De winkel was indertijd echt een winkel van Sinkel, er was van alles te koop naast de kruidenierswaren. Stoffen voor werkkleding bijvoorbeeld maar als je een bril nodig had kon je die uitzoeken, net als nu bij de HEMA. Ook voor elke kwaal was er wel een middeltje. Maar ook fietsen. Een van de eerste fietsen die werd verkocht ging naar een handelsreiziger. Zo'n ding met zo'n heel groot voorwiel.

De zoon van Geert Jager heeft de winkel en het café gedeelte in 1954 /55 aan W. Bouwer verkocht. Deze was bakker en dreef een zaak op de plek waar nu bakkerij Strampel zit (Dorpsstraat nr 29). In 1956 heeft hij het boerderij gedeelte verkocht aan L. van Dijk en de familie Jager verhuisde naar Doldersum.

Het is niet bekend tot hoelang precies Willem Bouwer, en nadien zijn zoon Cees, het café en de winkel hebben gedreven. Willem stierf in 1966 en zijn zoon Cees bemoeide zich voornamelijk met het winkeldeel. Wel viel Cees wel eens in bij het café. In de tweede helft van de zestiger jaren werd de exploitatie gedaan door Sietse en Tineke Bouma. Zij hebben het vijf jaar gedaan. Hij deed dit als zetbaas met een vast loon en een percentage en een contract voor vijf jaar. Later hebben ze nog jaren lang de kantine van vv BEW bestierd.

Na familie Bouma is het café op huurbasis verder gegaan met meerdere huurders die voor kortere of langere tijd huurden. Onder andere de naam Gerrits is in dit verband gevallen die in de periode 1969-1973 de zaak huurde. Rond 1981 begon Henk Jonkers er die de zaak drie jaar dreef en in de periode 1984 tot mei 1997 is het cafédeel geëxploiteerd door Tom Klaver en zijn vrouw Elga. Het café heeft na 1997 verschillende namen gehad: "El Dommel"(twee verschillende eigenaren), dan "de Troubadour" (ook twee verschillende eigenaren), vervolgens prijkte de naam "Manneke Pils" op de gevel en vanaf januari 2007 heette het "de Goudriaan" . Met de aanvang van de exploitatie door Jaap en Daniëlle Benjamins werd in januari 2009 de toen nog gevoerde naam "Route 36" op de gevel gezet.

Op 03-05-2014, kort na half 10 uur 's morgens, brak een brand uit die het pand het pand grotendeels vernielde waarna sloop volgde. Nu is er een parkeerterrein aangelegd.
 
 
 
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **