Toen en Nu
 
Vledder, de Hoek 3
 
Van deze boerderij is het bouwjaar nog niet bekend. In het kadaster van 1832 komt  er op dit perceel grond wel al een pand voor bewoond /eigenaar de weduwe Geert Koenen Hulst. Haar man was winkelier. Pand en grond hadden het gelijke het perceel nr B 748.Het huis stond dichter bij de Gerf als het huidige. Op de kadasterkaart behorende bij het register van 1880 is dit pand verdwenen, het perceel nummer van het grondstuk is gewijzigd in B 973 en er is een nieuw pand in getekend  dat aan de andere kant van het stuk grond is geplaatst en een eigen perceel nummer r heeft B 1949. Op een t.b.v. militaire doeleinden uitgegeven kaart uit 1860 is dit ook op die plaats te zien.  We denken dan ook dat we er van uit kunnen gaan dat het eerste pand na 1832 is gesloopt en het nieuwe, er nu nog staande pand er voor 1853, jaartal verkenning t.b.v. kaart, is gebouwd.
Hij is in de loop der jaren door meerdere gezinnen bewoont geweest, o.a. familie Albert ter Haar ....-1937-1956 (zie foto 1), familie Kobus Have ....-1965 - 1971-...., familie Herngreen ....-1995-..... , familie Hengst  ....-....  (jaartallen behoeven aanvulling) Nu woont er de familie L. Hulshof die er het op 03-07-2014 officieel geopende Thomashuis drijft. Het Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een beperking.
 
 
 
 
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **