Toen en Nu
 
Vledder, de Hoek 5
 
Op deze foto´s ziet u de boerderij aan De Hoek 5. Volgens Monumentenzorg stamt deze uit het jaar 1651. Deze boerderij was vroeger in het bezit van Pieter Lugtmeijer, waarna deze door vererving in het bezit gekomen is van de familie Van der Schoot.
Velen zullen zich herinneren, dat hier de markante varkenskoopman en transporteur Hendrik Wiegman en zijn vrouw Eef woonde. In de zestiger jaren werd de boerderij verkocht aan de gemeente Vledder, die de boerderij verbouwde met het oogmerk hier een horecagelegenheid / museum van te maken. Zie de foto rechtsboven. Toen de plannen hiervoor niet door gingen, werd het pand verkocht aan de Utrechtse familie K. de Bruijn die hiermede een van de eerste woonboerderijen in Vledder bewoonde. Zij voerden toen de naam Hoeve Bekhof. In 1974 opende hij er het Museum voor Bijenteelt, de Bruijn was een verwoed imker. Hij hoopte zo de bijenteelt te stimuleren en ook het gemeentebestuur was zeer verguld met zijn initiatief. Het museum was gedurende de zomermaanden open en toonde een unieke en complete collectie van alles wat met bijenteelt had te maken. De boerderij zelf ging bijna schuil achter struiken, bomen en een weelde van bloemen, maar op de Brink wezen borden de weg. Het was niet de bedoeling eraan te verdienen, de enthousiaste reacties van het publiek waren De Bruijn’s beloning. Keerzijde van de medaille was wel dat sommige bezoekers een boeketje uit de tuin mee naar huis namen. In 1985 ging in het wereldje van de imkers het gerucht dat De Bruijn zijn Drents museum van de hand wilde doen. Dit terwijl erg veel van wat daar stond in bruikleen was gegeven. Zo haalde Baldi Dekker zijn spullen, samen met de verzameling van Atse Dijkstra, voortijdig weg om die in het Rotancentrum in Noordwolde onder te brengen. De Bruijn stelde bij verkoop als voorwaarde dat zijn collectie publiek toegankelijk en compleet moest blijven. Het was uiteindelijk de gemeente Bunnik die een krediet van 30.000 gulden beschikbaar stelde om het uitgeklede museum binnen te halen. Op 25 april 1986 vond de opening plaats in het restaurant Aan de Vonk in Odijk waar het geen lang leven beschoren was. Sinds enkele jaren woont hier nu de familie Janson, die de restauratie voortvarend ter hand neemt.
Over de tijd vňňr de familie Lugtmeijer is niet veel bij ons bekend. Uit oude kadasters blijkt nog dat in 1824 Hendrik Eleveld eigenaar was van dit pand. Wie heeft voor ons nog meer gegevens uit de “oude tijd”?
Met tekstbijdrage van H. Luning Assen
 
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
**