Toen en Nu
 
Vledder, oude school
 
Velen (50-plussers) zullen zich nog herinneren dat vroeger, op de plaats waar nu "de Tippe" staat, de lagere school en de woning van de hoofdonderwijzer stonden. De bovenste twee foto's geven een goed beeld van de school rond 1930-1935. School en woonhuis zijn afgebroken in 1968-1969, in 1972 werd begonnen met de bouw van "de Tippe" die in 1973 werd geopend.. De enige duidelijke overeenkomst tussen de foto’s is de grote lindeboom in het midden. De oude foto links op de tweede rij dateert uit de zestiger jaren. Ook is duidelijk te zien is dat de toen aangeplante eikjes zich goed hebben ontwikkeld. De linker foto helemaal onder geeft een beter beeld van de woning van de hoofdonderwijzer, een opname uit de jaren 1925-1928 terwijl de rechter opname onderaan een beeld geeft van de sloop van de school.
 
 
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
Versie: **