Toen en Nu
 
Vledder,  molens aan de Solweg en de Bree
 
De molen in Vledder, of beter gezegd, de drie molens in Vledder, of nog beter de drie locaties waar molens stonden of staan  in Vledder.

De eerste locatie was voorbij  het huidige kerkhof aan de Kerkhoflaan, ongeveer op de plek waar in het recente verleden de gemeente werf van Vledder was. Op een -Franse- kaart van Vledder, 1811, is hij ingetekend. M.a.w. gebouwd voor 1811.
Ook op de gedetailleerde kaart uit 1860, waarvoor in 1853 verkenningen zijn uitgevoerd, komt hij voor. Volgens het kadaster uit 1832 woonde er aan de Brink in Vledder ene Lammert Jan Mulder, van beroep molenaar die op deze molen heeft gewerkt. Op de bij ons beschikbare kadasterkaart uit 1832 was geen molen ingetekend omdat deze kaart precies ophoudt bij de bebouwing en de molen dan net buiten het getekende gebied valt. Op de kadasterkaart van 1880 komt hij niet -meer- voor. Gebouwd dus voor 1811, in 1850 her of verbouw (na brand?) , kleine brand in 1856, verbrand in 1863/1864. .Er zijn voor zover ons bekend geen afbeeldingen van. Daarom kunnen we alleen iets laten zien van de  molens op de tweede en de derde locatie

De tweede locatie was aan de Solweg.  Op de plek van het CAV gebouw, nu Waterschap, dit gebouw herinnert er nog een beetje aan.

Deze molen staat vermeld in de kadastrale gegevens, en op de kaart, van 1880, (perceel 1733 molen, perceel 1732, huis en hof, kaart sectie B 2e blad) met als eigenaar/belastingplichtige Hendrik Eleveld, deze naam is doorgehaald en ervoor in de plaats gezet is Roelof Spikman te Frederiksoord. Deze had de molen overgenomen na het overlijden, van Hendrik in 1881. Jaartal van die wijziging niet aangegeven maar het zal rond 1881 zijn geweest.
Deze staat nog bij velen nu nog bekend als de molen van Eleveld met als laatste molenaars de gebroeders Hendrik en Franke Eleveld. Deze molen zou gebouwd zijn in 1850 maar komt op de zeer gedetailleerde kaart uit 1853 -uitgeven in 1860- niet voor. Waarschijnlijk is hij gebouwd ter vervanging van de op de eerste locatie staande, in 1863/1864 afgebrande, molen.

De molen heeft in de loop der tijden veel veranderingen door gemaakt, nieuw gebouwd 1864, verbrand in 1870, in hetzelfde jaar herbouwd, weer brand in 1886, herbouwd in 1887, in 1890 verbrand tot stelling hoogte en herbouwd.
In 1933 zijn kap en wieken verwijderd, Het plan om kap en wieken te verwijderen was er al in 1932 maar werd op verzoek van  de burgemeester van Vledder niet direct doorgevoerd.

Men wilde helemaal overgaan op elektrische aandrijving. Men maalde al met behulp van  een in een apart gebouwtje ondergebrachte elektromotor, de maalstoel stond al op de begane grond. Ook wilde men een hamermolen aanschaffen, of had die al, welke een grotere capaciteit had dan het tot dan gebruikte systeem door een maalsysteem van een rotor met hamers die met grote kracht de graankorrels brak op een breekplaat.
Nadien,1933, heeft men alle werkzaamheden gemechaniseerd, o.a. werd een lijnkoekbreker aangeschaft alsook elevatoren voor het vertikaal transport van graan, meel etc.etc. ,

Dat men de kap en wieken in 1933 wel verwijderde was misschien  omdat het onderzoek van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen niets opleverde of misschien wel het gevolg van het ongeval in 1933 dat een van de molenaars overkwam,

De molen werd in oktober 1949 verkocht aan de Co÷peratieve Landbouwbank uit Steenwijk voor â 6000,-  Zij vestigde er een depot voor benodigdheden voor het boerenbedrijf in. Een voorloper van een Boerenbond of Welkoopwinkel. Eind 1956 werd het resterende deel van de romp afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw. Franke Eleveld werd er tot 1960 filiaalhouder en vanaf augustus 1960 zwaaide Geert Tuin er jarenlang de scepter.


Voor zover nu bekend waren er achtereenvolgens de volgende molenaar/eigenaar bij de molen betrokken.

1e locatie
Lammert Jan Mulder 1832 , nog niet bekend vanaf wanneer en tot wanneer.
Jan Berends Mulder 1859 (mogelijk reeds vanaf de her/verbouw in 1850 op de eerste locatie) -1863. Na diens overlijden in 1863 werd de molen verkocht.

2e locatie

Berend Mulder, 1863-1866, na het overlijden van Berend werd de molen  mogelijk voortgezet door zijn weduwe en Klaas Post Regien (zij huwden)
Klaas Post Regien 1866-1867, in 1867 werd de molen weer verkocht

Periode 1867-1873 onbekend

Hendrik Eleveld, 1873-1881, molenaar/eigenaar, de  molen werd in 1881 verkocht
Roelof Spikman, 1881-1888, molenaar/eigenaar,hij woonde ook in het huis bij de molen, Hij verkocht de molen eind 1888 aan Jan Eleveld voor â 21601,-
Jan Eleveld, 1889-1922 molenaar/eigenaar
Hendrik en Franke Eleveld, 1910-1949, vanaf 1922 eigenaar.

Als curiositeit een plaatje van een kwitantie van de levering van 10 ton Amerikaanse lijnkoeken die aangeeft dat er in de foerage handel ook toen veel geld omging.

Tekst met dank aan Klaas (Klaas van Franke) Eleveld, Arnhem.

En vanaf 1968 staat er een molen aan de Bree, locatie nummer drie dus. Deze is door de aannemer Jan Nijman uit Groningen gebouwd in 1968. Hij kocht de restanten van een molen in Kantens (Gr.) en bouwde met behulp daarvan een nieuwe molen op. Deze heeft nooit als molen gefunctioneerd maar had vanaf de oplevering een woonfunctie.
 
2e locatie van de molen, aan de Solweg (molen van Eleveld)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3e locatie van de molen, aan de Bree
 
 
 
 
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **