Toen en Nu
 
Vledder, Pastorieweg
 
Enkele oude opnamen van de Pastorieweg. Van de eerste opname is met geen mogelijk na te gaan waar deze precies is gemaakt, je zou moeten weten op hoeveel meter ongeveer van de huidige Dorpsstraat ter hoogte van de voormalige pastorie de fotograaf zich heeft bevonden. Wel is uit de foto duidelijk op te maken dat het zich toen nog om een zandpad handelde in dat in winterse of regenachtige tijden moeilijk begaanbaar was.
 
 
 
   
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **