Toen en Nu
 
Vledderveen, Turfpad 1 en ter hoogte daarvan
 
Foto nr: 3
 
 
 
  Links de later gebouwde "burger"woning, rechts voor de op de oude foto staande stal, de nieuwe moderne stal  
Jaartal: 27-01-2018 Foto: M.G.N. Krijnen
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
**** foto nr: 3505