Toen en Nu
 
Vledderveen, Jan Wapstraweg
 
Op de oude foto is de Leemwiek, thans Jan Wapstraweg, in de jaren 20 van de vorige eeuw te zien. De weg is vernoemd naar de familie Wapstra die, zo wil het verhaal, gratis grond heeft afgestaan om in het kader van de ruilverkaveling de aanleg van deze weg mogelijk te maken. De man met paard en wagen is bakker Piest, hij kwam mogelijk uit Noordwolde.
Links op de foto zien we de boerderij van de familie D. Walta. In de verte is de bomenrij van de Oostvierdeparten te zien. Daarvˇˇr loopt nog de Grensweg maar die is op deze foto niet te zien. Door de grote hoeveelheid bomen en struiken in de huidige situatie is het moeilijk te bepalen waar precies de oude foto genomen is. Toch denken we met de foto rechts een aardig stuk in de goede richting te zitten. Als ijkpunt hebben we de boerderij van de fam. D. Walta genomen welke zich links op de foto bevindt achter de houtwal. Op het punt waar de weg een bocht naar links maakt (en daarna naar rechts) loopt de Grensweg. Zo te zien liep de oude weg rechtuit tot aan de Oostvierdeparten. Nu is ter hoogte van de Grensweg een flauwe S-bocht te zien. De onderste foto is genomen verderop dezelfde weg en wel ongeveer op het punt waar op de oude foto op de achtergrond nog juist een bocht naar rechts te zien is
Voor meer informatie verwijzen we u naar het artikel over deze weg in KerspelStokkies, klik daartoe op het rode icoon hieronder.
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
**