Toen en Nu
 
Wilhelminaoord, P.W. Janssenlaan
 
Een plaatje dat gemaakt is achter de oude zuivelfabriek Deli (eind vijftiger jaren meubelfabriek Romefa / Piet van der Walle). Nu dierenartsenpraktijk. Het is een wat kaal aandoende opname in die zin dat er geen gebouwen of personen opstaan maar geeft wel een prachtig beeld van de toestand van de weg en omgeving daarvan. Op de voorgrond een jister waarin de koeien bijeen werden gedreven voor het melken. Rechts loopt het begin van de P.W. Janssenlaan,onverhard, en in de verte de Hooiweg. Rond 1973 kwam vanuit de Maatschappij van Weldadigheid een plan om dit gebied vol te bouwen met recreatiewoningen. Dit is niet doorgegaan, achteraf gezien een gelukkige ontwikkeling want de blik op het land zoals op de onderste foto was dan voorgoed verloren gegaan.
(tekst gegevens: M. van Nieuwenhoven, Noordwolde).
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **