Toen en Nu
 
Wilhelminaoord, Rustoord II
 
In Wilhelminaoord heeft de Maatschappij van Weldadigheid in 1893 Rustoord I in gebruik genomen op 25 augustus.
De dag waarop precies 75 jaar geleden was Johannes van den Bosch de eerste steen voor een kolonistenhuisje had gelegd. Dit ‘bejaardentehuis’ was nodig, omdat bejaarde vrijboeren niet meer in staat waren hun landerijen te bewerken. Ds. M.E. van der Meulen bracht dit probleem aan de orde.
Hij was van mening, dat mensen, die hun leven lang voor de Maatschappij hadden gewerkt, een beloning verdienden en kwam met het voorstel om bejaardenwoningen te bouwen.

Na vrij korte tijd bleek er behoefte aan meer capaciteit, vooral ook voor alleenstaanden. Daarop werd Rustoord II gebouwd dat rond 1904 werd opgeleverd. In de jaren 60 diende het gebouw onder invloed van veranderde eisen op het gebied van ondermeer veiligheid en comfort zodanig te worden verbouwd dat besloten werd een geheel nieuw complex neer te zetten: De Menning. Na de eerste steen legging op 18 september 1965 werd dit nieuwe complex op 19 mei 1967 officieel geopend. Het Rustoord gebouw is al sinds 1969 eigendom van de gemeente Den Haag en heet nu School in Bos, Buitencentrum Wilhelminaoord. Het wordt gebruikt voor allerlei activiteiten en programma's waarin natuur, landschap, heden en verleden aan bod komen en bestemd is voor groepen bestaande uit basisschool leerlingen. Op het bijbehorende 3 ha grote terrein is daarom een themapark aangelegd met o.a. een drietal nagebouwde behuizingen uit bijvoorbeeld de steen en bronstijd.

De linker foto linksboven is gemaakt in 1904 en toont een aantal schilders en timmerlui die aan het huis werkten, we hebben geen namen van de afgebeelde personen. Mocht U wel iets weten, bijvoorbeeld ook waar we die informatie zouden kunnen krijgen, klikt U dan vooral ook op deze foto. De tweede foto links een opname uit 1916 (foto nummer 3,) 1916,  lijkt wel het verzorgende personeel af te beelden, ook hier bij de foto.  geen namen.
Klik op het linker icoon voor Rustoord I en op het rechter icoon voor een artikel in Kerspelstokkies.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
**