Toen en Nu
 
Wilhelminaoord, Rustoord I
 
In Wilhelminaoord heeft de Maatschappij van Weldadigheid in 1893 Rustoord I in gebruik genomen op 25 augustus. De dag waarop precies 75 jaar geleden Johannes van den Bosch de eerste steen voor een kolonistenhuisje had gelegd.
Dit ‘bejaardentehuis’ was nodig, omdat bejaarde vrijboeren niet meer in staat waren hunlanderijen te bewerken. Ds. M.E. van der Meulen bracht dit probleem aan de orde. Hij was van mening, dat mensen, die hun leven lang voor de Maatschappij hadden gewerkt, een beloning verdienden en kwam met het voorstel om bejaardenwoningen te bouwen.
De Maatschappij probeerde de benodigde fondsen bij elkaar te krijgen, maar de echte financiële doorbraak kwam met een gift van de heer P.W. Janssen uit Amsterdam. Hij was bereid om ƒ5000,- beschikbaar te stellen zodat aanstonds begonnen kon worden met de bouw. Na een begin met vijf huisjes bleek dit aantal al gauw te klein en werden er, opnieuw met een gulle gift van de heer P.W. Jansen, in 1895 nog eens drie huisjes bijgebouwd. Later werden bij een renovatie de woningen per twee samengevoegd, zodat er nu nog een viertal woningen resteren. De oude foto links boven geeft de situatie weer van vóór 1913, de tramlijn is nog niet aangelegd. De oude foto boven rechts geeft het bejaardentehuis Rustoord I weer op een in 1921 verstuurde ansichtkaart. De foto's drie en vier geven de situatie midden dertiger en eind vijftiger jaren weer. De laatste foto laat zien hoe Rustoord l er thans bij staat.
Klik op het linker icoon hieronder voor Rustoord II en op het rechter icoon voor de gevelstenen.
   
 
 
 
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
**