Toen en Nu
 
Wilhelminaoord, Friesche Brug.
 
Hoewel op de ansichtkaart links boven, deze is van ongeveer 1904, staat dat de brug te Frederiksoord is gelegen behoort dit stukje grond toch eerder tot Wilhelminaoord. In werkelijkheid behoort het tot het grondgebied van Noordwolde en zou dit onderwerp eigenlijk niet op de site mogen staan want niet behorende tot het door ons bestreken gebied. De brug is inmiddels verdwenen en door een vaste dam vervangen. De rechtsboven opname is van een nog oudere, en iets slechtere kwaliteit, dan de ansichtkaart. Deze opname dateert uit ongeveer 1900 en toont de situatie vanuit een iets andere hoek. De precieze plaats is de kruising van de weg Frederiksoord-Noordwolde met Oost en Westvierdeparten.

Over de naamgeving van deze beide straten het volgende:
Door het kanalenstelsel rond Noordwolde werd de gewonnen turf naar Holland afgevoerd door de Noordwoldervaart (voor dat doel gegraven) naar het riviertje Lende (vroeger Linde), dat bij Kuinre in de Zuiderzee uitmondde. In dat kader werd ook het kanaal door Noordwolde-Zuid gegraven in de richting van de Friese Brug. Daar werden de turfschepen bevracht. Maar de aanvoerlijnen vanuit het oosten (Vledderveen, Boschoord) en het westen (De Eese) werden steeds langer. Een paar Hollandse investeerders boden aan zijkanalen vanaf de Friese Brug te laten graven. Van die kanalen mochten de veenbazen gebruik maken, als zij als vergoeding het vierde part van hun turf afstonden. Op oude kaarten staat het kanaal als de "Wijk van de Vierde Parten". De wegen die later langs de kanalen werden aangelegd, werden Oostvierdeparten en Westvierdeparten genoemd. (Info: Martin van Nieuwenhoven, Noordwolde)

T.a.v. van de naamgeving Frederiksoord /Wilhelminaoord is ons nog niets definitiefs bekend.
Op een kaart uit 1868 heette het tot de grens van Friesland Frederiksoord en over de grens stond Wilhelminaoord aangegeven. In 1893 en 1904 heette het gebied rond de Rustoorden I en II nog Frederiksoord, tenminste de krantenberichten over de bouw hiervan spreken van de bouw van deze rustoorden over Frederiksoord. Bij de benoeming van de pastoor der RK kerk, welke in de krant werd vermeld in 1914, heette het dat de kerk te Frederiksoord stond, de brand welke de winkel van de familie Verhagen in de as legde, in 1936, sprak van Wilhelmina’s-oord. Dus ergens tussen 1914 en 1936 is de naam Wilhelminaoord. aan het gebied gegeven. Maar wanneer precies weten we nog niet.
 
 
 
 
 
We namen altijd aan dat de vaart langs de Koningin Wilhelminalaan direct langs de weg heeft gelegen. Oude kaarten toonden aan dat hij bij de Friesche bug recht door liep, daar waar de weg een knik maakte. De vaart sloot enkele honderden meters verderop aan op een dwars liggende vaart en dat verklaart waarom op de oude foto lijkt alsof hij doodloopt. Het op de oude foto zichtbare gebouw op de achtergrond lijkt parallel aan de sloot te zijn gebouwd. dit is ook te zien op de luchtfoto uit 1967. Dit gebouw is nadien vervangen door het nu dwars op de vaart staande grotere gebouw dat op de nieuwe foto niet zichtbaar is.
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **