Toen en Nu
 
Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan nr onbekend.
 
Volgens een notitie op deze uit de nalatenschap van H. Stienstra stammende foto zou dit hun woonhuis betreffen dat bij de brand 19 maart 1904 verloren ging. Het zou gestaan hebben aan wat nu de Koningin Wilhelminalaan is en wel ter hoogte van de Oranjelaan. Het is bij ons weten niet herbouwd. De familie Stienstra bood ook onderdak aan leerlingen van de tuinbouwschool, niet ongebruikelijk in die tijd. Van een van hen, die tijdens de brand daar woonachtig was, is een foto beschikbaar, Johan van Roekel Voor krantenartikelen over brand klik hier. De familie Stienstra woonde later aan de van Swietenlaan, nr 24 in Frederiksoord.
 
 
 
 
Voor een grote weergave van de foto's: klik op de betreffende foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 **