Oude voorwerpen

 
Haarset
 
 
Jaar: niet bekend Land en/of fabrikant: niet bekend Foto: K. Eleveld / A.C. Kijl, Vledder
 
Twee sets, elk bestaande uit een hamer en een aambeeld. Er horen nog wetstenen en strijkstokken (zendestrik) bij. De strijkstok was een latje met daarop amaril gelijmd, en zat tijdens het maaien aan de boom bevestigd. Tijdens het maaien werd dit regelmatig langs de zeis gestreken om hem te scherpen. hielp dit niet meer dan werd de zeis met behulp van de wetsteen opnieuw geslepen. Was dit ook niet meer mogelijk dan werd met behulp van bovenstaand gereedschap de zeis of sikkel scherp gemaakt. Het aambeeld werd in de grond gezet tot aan het dwars-stuk (bij rechter aambeeld afwezig) en de te scherpen rand werd met behulp van de hamer dun geslagen waardoor hij zeer scherp werd, het zogenaamde "haren". Hoe oud de afgebeelde artikelen zijn weten we niet, evenmin wat het fabrikaat is. Wel dat de hamers die gebruikt werden vrij zwaar zijn, 750 gr en 1kg waren de gangbare gewichten voor deze hamers.

Heeft U aanvullende informatie over dit voorwerp mail dan a.u.b. naar webmaster@fledderkerspel.nl bij voorbaat dank voor uw moeite.

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

*** Foto nummer: 2492