Oude voorwerpen

 
Medailles behaald door CoŲperatieve stoomzuivelfabriek DELI, Frederiksoord bij landbouw tentoonstellingen
 
1904 Oosterhout
 
   
Foto nummer: 3760-1 (li), 3760-2 (re)  
 
Op 04 september tot 8 september 1904 werd er een landelijke landbouwtentoonstelling, met buitenlandse deelneming uit o.a. BelgiŽ, gehouden in Oosterhout. Hier werd alles getoond wat betrekking had op landbouw en veeteelt. Machines en gereedschappen, en er werden vee en paardenkeuringen gehouden, ook van kleine dieren zoals konijnen en kippen. Er waren demonstraties met aanspanningen etc. etc. Ook werden er producten beoordeeld van bijvoorbeeld zuivelfabrieken, dus kaas en boter. De stoomzuivelfabriek Deli uit Wilhelminaoord, toen heette het daar Frederiksoord, had daartoe ook producten ingezonden en behaalde daarmee tweemaal een tweede prijs. Beide medailles, die voorhanden zijn, hebben een gelijke beeldzijde en inscriptie aan de achterzijde. Zie ook het krantenartikel hieronder.
 
 
document nr 3762  
 
Uit de Telegraaf van 08-09-1904. De Deli staat hier tweemaal op een andere wijze aangegeven. Er is wel een tweede zuivelfabriek geweest  op de streek maar die stond in Nijensleek en had toen de productie waarschijnlijk al stilgelegd.
 
1907 Den Haag
 
 
Inscriptie: Coop Stoomzuivelfabriek
                                             "Deli"
te Frederiksoord
voor
Ned. gezouten boter
Inscriptie: Coop Stoomzuivelfabriek
                                               "Deli"
te Frederiksoord
voor
Ned. ongezouten boter
Inscriptie: Coop Stoomzuivelfabriek
                                              "Deli"
te Frederiksoord
Buitenl. en Ned. ongezouten
                                 boter
 
Foto nummer: 3761-1   
We hebben hierbij geen uitslagen lijstje maar ervan uitgaande dat in deze categorie (boter) de materiaalsoorten gelijk zijn als bij de keuringen van de kaassoorten, hiervan hebben we wel een lijst,  (verguld, zilver, brons) gaan we ervan uit dat het hier drie maal een tweede prijs betreft.
 
Foto nummer:  3761-2   
Beeldzijde van alle drie de medailles is gelijk
 
Van 16 september tot 22 september 1907 werd er wederom een landelijke landbouw tentoonstelling, met buitenlandse deelneming o.a. uit BelgiŽ, gehouden. Ditmaal in Den Haag op het Malieveld. Deze tentoonstelling werd tweemal bezocht door H.K.H. Koningin Wilhelmina. Alles was zoals in Oosterhout Ook hier werd alles getoond wat betrekking had op landbouw en veeteelt enz. enz. Men hield een vuurwerkshow, er waren meerdere muziek optredens, kortom een volksfeest. Ook nu werden er producten beoordeeld van bijvoorbeeld zuivelfabrieken, dus kaas en boter. De stoomzuivelfabriek Deli uit Wilhelminaoord, toen heette het daar Frederiksoord, had daartoe ook producten ingezonden en behaalde daarmee driemaal een prijs zie boven. Om een indruk te geven van de omvang van deze zuivelkeuringen: er werden in totaal 440 monsters ingezonden, verdeeld over veel categorieŽn.
  
Beschikbaarstelling medailles: J. Lomulder-Schonewille , Westerbork

Heeft U aanvullende informatie over dit voorwerp mail dan a.u.b. naar webmaster@fledderkerspel.nl bij voorbaat dank voor uw moeite.

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

***