Oude voorwerpen

 
Penning, "tot nut en genoegen"
 
 
Jaar: niet bekend Land en/of fabrikant: niet bekend Foto: Facebook Vrienden archief Noordwolde d.z.v.
K. Rauws
 
Van de mogelijkheden vanwaar deze penning stamt geven we er twee, beide niet heel erg waarschijnlijk maar als idee voor hen die iets weten of kunnen weten.

1e. Een afdeling van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Frederiksoord welke zeker tussen de jaren 1932 en 1937 bestond, deze landelijke vereniging is opgericht in 1784, bestaat nog steeds, en heeft tot doel het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen.

2e Vereniging welke op 17-12-1945 werd opgericht als Dorpsbelang "Nut en Genoegen" voor gezellige avonden. Op 09-12-1953 in zaal Hoekman weer (?) opgericht, of mogelijk een doorgaan als officiŽle vereniging. Organiseerde muziekuitvoeringen, muziekbals en toneel en cabaret voorstellingen. Liet hiervoor toneelgezelschappen uit de omgeving optreden. Maar ze gaven zich ook wel uit als toneelvereniging Nut en genoegen en verzorgden dan de avond zelf met eenakters. Het einde was waarschijnlijk rond midden 1964, kasboeken e.d. eindigden dan. Hadden in mei 1949 94 leden, vonden een notitie uit 1964 dat het ledental 132 bedroeg en dat er dat jaar 29 leden hadden bedankt.

De eerste mogelijkheid lijkt niet te kunnen, de naam komt niet geheel overeen. De "status" lijkt ook niet te passen. Het -afdelings- bestuur bestond uit notabelen die mogelijk het uitgeven van penningen als deze mogelijk minder snel zouden doen. Maar dit zijn allemaal aannamen.
Deze  tweede mogelijkheid lijkt ook minder van toepassing want oorsprong en basis van liggen meer in Nijensleek en niet in Frederiksoord zoals de penning aangeeft , Een vereniging met gelijke naam in Frederiksoord is ons niet bekend Maar mogelijk dat een van de bezoekers van de site meer weet.

Penning lijkt van ijzer, voorzien geweest van een koper laag, afgaande op de oxide, respectievelijk de resten ervan. Zal verschillende functies kunnen hebben gehad bv. als penning voor het betalen van drankjes bij evenementen.

Heeft U aanvullende informatie over dit voorwerp mail dan a.u.b. naar webmaster@fledderkerspel.nl bij voorbaat dank voor uw moeite.

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

*** Foto nummer: 5046