Oude voorwerpen

 
Rijwielbelastingplaatje
 
 
Voor en na een poetsbeurt
 
 
Jaar: 1934 Land en/of fabrikant: Nederland Foto: A.C. Kijl, Vledder
 
De belasting, werd al vanaf circa 1892 plaatselijk geheven en vanaf 1897 landelijk ingevoerd. In 1919 werd hij afgeschaft doch reeds in 1924 weer ingevoerd. Definitief afgeschaft in 1941. De plaatjes dienden op de fiets te zijn bevestigd. Een deugdelijke bevestiging was nodig want ze werden nogal eens ontvreemd. Gezien de hoogte van het te betalen bedrag, in 1934 fl 2,50 bij en gemiddeld weekloon van ongeveer fl 15,--, was dat niet verwonderlijk. De boetes voor het niet hebben van een plaatje waren ook niet mals, tussen de fl 5,- en fl 25,-. Voor het bovenstaande plaatje is betaald door de gebruiker. Want in geval van onvermogen werd via de gemeente een kosteloos plaatje verstrekt. Dit plaatje was gekenmerkt door een groot gat dat erin geponst werd, kon de omgeving ook zien dat je financieel niet veel te besteden had, het werd door hen die het betrof dan ook vaak als beschamend ervaren.
Dit plaatje is in 2009 gevonden in de tuin van een woning aan de Dorpsstraat te Vledder en aan de vereniging ter beschikking gesteld door G. van Koppen.

Heeft U aanvullende informatie over dit voorwerp mail dan a.u.b. naar webmaster@fledderkerspel.nl bij voorbaat dank voor uw moeite.

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

*** Foto nummer: 2577-1, 2577-2