Oude voorwerpen

 
Slijpsteen
 
 
Jaar: vermoedelijk vr 1940 Land en/of fabrikant: niet bekend Foto: A.C. Kijl/K.Eleveld, Vledder
 
Opmerkelijk aan deze machine is de afwijkende aandrijving. Normaliter was de bedieningskruk rechtstreeks op de as gemonteerd. De steen had een V vorm en was bedoeld voor het slijpen van de toentertijd veel in gebruik zijnde maaibalken. Deze maaibalken waren voorzien van een messenbalk met de daarop geklonken driehoekige messen Om te kunnen slijpen diende je met twee personen te zijn, een voor het draaien en een man voor het slijpen. De onderbak werd gevuld met water, voor koeling maar ook voor een mooier slijpresultaat, dit water diende je na gebruik te laten weglopen anders werd de zandsteen aangetast..Was het slijpen gedaan werd de messenbalk terugplaatst in de vingerbalk. De messenbalk werd in de vingerbalk heen en weer bewogen door de rappelstok welke door een krukas werd aangedreven, al bij al een nogal kwetsbare constructie. In afwijking van bovenstaand model was er ook een uitvoering met voetaandrijving, het slijpen kon dan door een persoon gedaan worden die beide handen vrij had.(met dank aan A.Jager)

Heeft U aanvullende informatie over dit voorwerp mail dan a.u.b. naar webmaster@fledderkerspel.nl bij voorbaat dank voor uw moeite.

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

*** Foto nummer: 2583