Oude voorwerpen

 
Waterpas
 
 
 
Jaar: niet bekend Land en/of fabrikant: Duitsland Foto: A.C. Kijl, Vledder
 
Deze waterpas is in gebruik geweest in wat toentertijd de timmerwinkel heette van de Maatschappij van Weldadigheid. De basis van het gereedschap is altijd gelijk gebleven maar de huidige uitvoeringen zijn veelal in metaal of kunststof terwijl een combinatie met lasertechnieken tegenwoordig veelvuldig wordt toegepast.

Heeft U aanvullende informatie over dit voorwerp mail dan a.u.b. naar webmaster@fledderkerspel.nl bij voorbaat dank voor uw moeite.

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

*** Foto nummer: 1016-1, 1016-2, 1016-3