Secretariaat: Vledderweg 32

8381 AD VLEDDER

emailadres: secretaris@fledderkerspel.nl

datum: september 2018

betreft: uitnodiging najaarsbijeenkomst

aan: de leden en donateurs

Geachte leden,

Op woensdag 24 oktober a.s. houdt onze vereniging weer haar najaarsbijeenkomst voor leden en donateurs. De avond wordt deze keer gehouden in Logement Frederiksoord (voorheen Hotel Frederiksoord) en begint om 20.00 uur. De afsluiting zal uiterlijk om 22.00 uur zijn.

Zoals gebruikelijk zal de voorzitter aan het begin van de avond de stand van zaken van onze vereniging toelichten. Vervolgens zal de heer H. Bouwman (die naast zijn beroep als leraar basisonderwijs al jarenlang historisch onderzoek doet, waaronder cultuurhistorisch onderzoek op ‘De Eese’) een inleiding houden over Landgoed Heerlijkheid De Eese. De geschiedenis van dit landgoed gaat ver terug, tot de Neanderthalers. Het belooft een interessante inleiding te worden.

Verder zullen de jaarkalenders 2019 aan de aanwezige leden worden uitgereikt. De leden die niet in de gelegenheid zijn deze bijeenkomst bij te wonen ontvangen de jaarkalender 2019 bij de bijeenkomst van Dikke Verhalen in november a.s. of tegelijk met het decembernummer van Kerspel Stokkies.

Tot slot: zoals gebruikelijk zijn de consumpties deze avond voor eigen rekening.

Wij hopen u te begroeten op woensdag 24 oktober a.s. om 20.00 uur in Logement Frederiksoord.

Met vriendelijke groet,

G. Veld,                                                                                                                                G. Blomsma

voorzitter                                                                                                                              secretaris

 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar de nieuwspagina