Verhuizing vereniging (stand van zaken dd: 23-03-2019)  
 
Hoewel lang nog niet alles is vastgelegd of geregeld willen wij U toch op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken ten aanzien de verhuizing van het kantoortje van de vereniging

Op 02 maart j.l is door de voorzitter van de vereniging het huurcontract getekend en dus zijn wij vanaf 01 april 2019 definitief gehuisvest in het Huis van Weldadigheid, Majoor van Swietenlaan 1a ,  8382 CE Frederiksoord.
De tot nu toe gebruikte ruimte in de Tippe te Vledder is per 23-03-2019 gesloten voor bezoek, op deze datum wordt er daadwerkelijk verhuisd.

03-03-2019 Er is daadwerkelijk verhuisd, nu gaat het inrichten beginnen.

Het postadres van de vereniging blijft: Vledderweg 32, 8381 AD Vledder

Voorlopig zullen de huidige openingstijden worden gehandhaafd: In de periode oktober tot en met april houden we elke eerste maandag van de maand van 9:00 tot 11:30 uur "Open Huis" . Er zijn dan altijd medewerkers van onze vereniging aanwezig om vragen te beantwoorden, iets uit te zoeken of spullen in ontvangst te nemen (koffie staat klaar). Op de tussenliggende maandagen is ook veelal iemand aanwezig maar daar kan geen zekerheid over worden gegeven.  Er wordt nagedacht over ruimere openingstijden. en mogelijk andere dagen.

In afwijking van het gestelde in bovenstaande alinea is het kantoor vanaf 23 maart 2019 al gesloten, In mei hopen wij U weer van dienst te kunnen zijn  te zijn op de nieuwe locatie.

Toegankelijkheid, de ruimte bevindt zich op de eerste verdieping, er is een traplift beschikbaar.

Door  het beschikbaar hebben van meer ruimte kunnen we een hartenwens in vervulling doen gaan en een deel hiervan gebruiken om de ons in bezit zijnde voorwerpen -deels- te tonen, of dit een permanente opstelling wordt of dat er gekozen wordt voor een wisselende uitstalling is nog onderwerp van gesprek.

Natuurlijk willen we onze leden de nieuwe ruimte graag laten zien. In welke vorm we dit gaan doen, en wanneer, gaan we bekend stellen op het moment dat de inrichting zover is dat een mooie indruk kan worden gegeven aan de bezoeker.

Kortom: er zijn nog wel wat vragen die een antwoord behoeven, een antwoord dat wij op deze pagina hopen te gaan geven, iedere keer als er weer wat meer bekend is, blijft U dus deze pagina in de gaten houden.

 
Door het sluiten van deze pagina keert U terug naar de oorspronkelijke pagina