Na de Algemene Ledenvergadering van 25 april jl. heeft een werkgroep, naast het door het bestuur voorgestelde Huis van Weldadigheid, alternatieven onderzocht,m.b.t. de huisvesting van onze vereniging. Op 27 juni jl. hebben is een extra Algemene Ledenvergadering gehouden. Daar is uiteindelijk gestemd over twee locaties: (de Uutkamp in) De Tippe in Vledder en het Huis van Weldadigheid in Frederiksoord. Met een stemmen aantal van resp. 7 en 51 is met overgrote meerderheid gekozen voor het Huis van Weldadigheid. Het bestuur is content met deze keuze en de zorgvuldige wijze van besluitvorming binnen onze vereniging. Bij deze dank aan de werkgroep voor de verrichtte werkzaamheden.
Datum van een verhuizing ligt nog niet vast maar deze zal waarschijnlijk in de eerste helft  van 2019 plaats vinden.
Wij zullen U hierover zo tijdig mogelijk berichten.
      De voorzitter,
G. Veld.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar vorig scherm