Algemene leden vergadering
 
6 april 2006 "de Tippe".
 
Een veertigtal leden waren aanwezig tijdens de Algemene ledenvergadering.
Minder dan gebruikelijk, jammer gezien het programma.

In het huishoudelijk deel werden de voorgeschreven zaken behandeld en vastgesteld. Het bestuur kan weer een jaar verder en financieel is het jaar 2005 afgesloten met een batig saldo.

Aan het eind van de vergadering werd afscheid genomen van de voorzitter Jan Mensink. Jan Mensink heeft, met name in de opbouwperiode, veel betekend voor de vereniging. Aan Jan werd als dank een boek over het vroegere boerenleven overhandigd. Tevens werd de heer Jan Bethlehem met algemene stemmen benoemd als nieuw bestuurslid van de vereniging.

Na het huishoudelijk deel heeft de heer H. van Belkum voorgedragen uit werk van Drentse schrijvers, zoals Marga Kool. Zowel verhalen als gedichten werden op een aansprekende wijze voorgedragen.

De aanwezigen hebben genoten.

Op onderstaande foto’s wordt een beeld van de algemene ledenvergadering gegeven.

De avond werd rond 22.00 uur afgesloten

De secretaris
Roelof van der Veen.
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *