Algemene leden vergadering
 
24 april 2008 in "de Tippe" te Vledder
 
De vergadering vindt plaats in de Tippe te Vledder om 20.00 uur.

De financiŽle stukken, het jaarverslag 2007 en het verslag van de vergadering van 26 april 2007 liggen vanaf 19.30 uur klaar voor een ieder ter inzage

Voorzitter Jan Bethlehem opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Met een speciaal welkom tot de heer en mevrouw Lantinga. De heer Lantinga zal na het officiŽle gedeelte een lezing houden over het ontstaan van de Stellingwerven.

De redactiecommissie vraagt naar ondersteuning van een ieder die nog iets weet te melden m.b.t. tot het boekje Kerspelstokkies. Van de websitecommissie heeft Rien Krijnen zich bereid getoond uitleg te geven over het functioneren van de website.

Voor Dikke Verhalen zijn de onderwerpen voor de 2 volgende bijeenkomsten: Kamp Vledder en CoŲperaties. De jaarkalender 2008 is uitverkocht.

Door samenwerking van de Historische Vereniging met Dorpsbelang is het project "Ommetje Langewandenpad" gerealiseerd. Aan dit project was een prijsvraag verbonden, waarbij we van de 60 inzendingen op de 5e plaats zijn geŽindigd.

Het jaarverslag en het financiŽle verslag 2007 en het verslag van de vergadering d.d. 26 april 2007 worden ter discussie gebracht. Er zijn hierover geen vragen en worden onder dankzegging aan de secretaris en de penningmeester hierbij vastgelegd. Namens de kascommissie doet Tinus de Ruiter verslag en deelt mee dat de boeken in orde zijn bevonden. Hij spreekt zijn waardering uit voor de penningmeester en stelt de vergadering voor het bestuur dťcharge te verlenen. Tinus is aftredend en er zal een nieuw lid moeten worden gevonden die zich bereid verklaart, samen met Tinus, de financiŽle bescheiden over 2008 te gaan controleren. Als nieuw lid van de kascommissie wordt benoemd Frans de Vries en wordt Tinus de Ruiter bedankt voor zijn medewerking.

Volgens het rooster van aftreden is de heer Kasper Bovenkamp opnieuw herkiesbaar. De heer Bovenkamp heeft zich voor een tweede termijn beschikbaar gesteld.

Rien Krijnen stelt zich persoonlijk voor. Hij is sinds 2 jaar de webbeheerder. Misschien heeft nog niet iedereen een computer, maar toch is het de moeite waard onze website www.fledderkerspel.nl te bezoeken. Er staan rond de 200 onderwerpen op en het aantal wordt elke twee weken met minimaal een nieuw onderwerp aangevuld.
Rien geeft nog uitleg over de vereniging paginaís, rubriek paginaís en service paginaís en zegt dat wijzigingen of aanvullingen altijd welkom zijn om de verstrekte gegevens zo compleet en correct mogelijk te maken.

De heer Lantinga doet een boeiend verslag over het ontstaan van de Stellingwerven. In het eerste deel van zijn lezing laat hij veel sheets zien over het ontstaan vanuit de Linde. In het 2e deel toont hij prachtige kleuren diaís over de huidige omgeving van de Linde.

Om 22.30 uur sluit de voorzitter de bijeenkomst met dank aan de heer Lantinga voor zijn boeiende lezing en de aanwezigen voor hun komst en een wel thuis.

A.H. Blum-van Dijk
27 april 2008.
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *