Algemene leden vergadering
 
22 april 2010 "de Tippe".
 
De voorzitter kon ongeveer 50 leden verwelkomen op de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Na een inleiding door de voorzitter werden de algemene punten zoals jaarverslag, jaarrekening en begroting 2010 vlot afgewerkt. Het bestuur kan weer een jaar verder op basis van de vastgestelde begroting. Een belangrijk punt was de herbenoeming van de voorzitter. De vergadering kon met algemene instemming akkoord gaan met de voordracht van het bestuur. Tijdens de rondvraag werd stilgestaan bij de beveiligingsaspecten van zowel de beide ruimten in De Tippe als van de schuur op het Oosteinde.

De formele vergadering kon al om kwart voor negen worden afgesloten. Na een korte pauze werd door de secretaris van het Nationaal Park Drents Friese Wold, mevrouw Catrien Scholten, een boeiend inleiding gehouden over de effecten, wensen en de relaties met andere wetgeving (Natura 2000) van dit park. Een park dat als achtertuin van de voormalige gemeente Vledder kan worden beschouwd. Na een rondje vragen Ė eenieder heeft zijn eigen ideeŽn over het park - kon de avond om kwart over tien worden afgesloten.

De secretaris
Roelof van der Veen
23 april 2010.
 
 
 
     
 
 
Klik hier voor vergaderverslag.
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *