Algemene leden vergadering
 
21 april 2011 "de Tippe"
 
De voorzitter kon op deze mooie voorjaarsavond een dertigtal leden verwelkomen. Een lager aantal dan in voorgaande jaren. De voorzitter weet dit aan andere activiteiten die momenteel ook worden gehouden. De agenda van de Algemene ledenvergadering werd vlot afgewerkt. De jaarstukken werden vastgesteld en de begroting voor 2011 goedgekeurd. Het bestuur kan weer vooruit! Dit weer met Mientje Mol Bosma, want die werd herkozen als lid van het bestuur. Het penningmeesterschap is bij haar in vertrouwde handen!

Naast de verplichte stukken werd nog even stilgestaan bij de bouwplannen van Vledder Noord. Op 11 mei zal er door de gemeente nadere informatie worden gegeven over de plannen van zorgwoningen.

Na afloop van de statutaire vergadering werd door de heer Bernard Stikfort een boeiende inleiding gehouden over de monumentenzorg in onze gemeente. Diverse voorbeelden van geslaagde en minder geslaagde renovaties werden getoond. Verder gaat monumenten zorg niet alleen om de gebouwen maar ook om de motte’s, de hunebedden, de schansen etc. Motto bij behoud van gebouwen: behoud door ontwikkeling! Er is ook aandacht voor de leefomstandigheden van de huidige bewoners. Zaken als lichtinval vragen hierbij ook aandacht. De wijze waarop is echter een zaak van de nodige zorgvuldigheid.

De voorzitter sloot de avond af om ca 22.15 uur.

De najaarsbijeenkomst van de vereniging is op donderdag 20 oktober te Wilhelminaoord.

De secretaris.

R.J. van der Veen.
 
 
 
Klik hier voor vergaderverslag.
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *