Algemene leden vergadering
 
19 april 2012  "de Tippe"
 
De voorzitter kon ca. 60 leden verwelkomen op de Algemene ledenvergadering. De voorzitter kwam net uit Diever waar hij uit handen van de wethouder mevrouw Kleine Deters een prijs in ontvangst mocht nemen. De gemeente had in 2011 de Erfgoedprijs gewonnen van de Bank Nederlandse Gemeenten. Alle culturele instellingen waren vervolgens door de gemeenten gevraagd om met suggesties te komen. De vier historische verenigingen hebben eind 2011 een voorstel gedaan om alle historische plekken in Westerveld te digitaliseren en vervolgens te ontsluiten via smartphones. Dit idee wordt nu samen met de gemeente Westerveld en andere partijen uitgewerkt waarbij tegelijkertijd een digitale historische atlas zal worden gemaakt.

Na deze heugelijke mededeling werd de vergadering geopend. Allereerst ging de voorzitter in op de zaken die afgelopen jaar gespeeld hebben, waarbij ook het overlijden van ons bestuurslid de heer Kasper Bovenkamp nogmaals werd gememoreerd. Vervolgens werden de noodzakelijke (financiŽle) verslagen goedgekeurd en werd mevrouw Grietje Broekman als nieuw bestuurslid benoemd. Door de noodzakelijke vervanging van de computer met randapparatuur kwam de jaarrekening dit jaar uit op een tekort van ruim 500 euro. Tevens werd stilgestaan bij het werven van nieuwe leden. Al enkele jaren blijft het ledenaantal net onder de 400 steken. Vanuit de zaal kwamen diverse suggesties om meer leden te trekken. Het bestuur zal zich hierop beraden en tijdens de najaar bijeenkomst in Wilhelminaoord met voorstellen komen.

Na afloop van de formele vergadering gaf de heer Jan de Maar een inleiding met als thema: Veenhuizen, gesticht uit Weldadigheid. Zoals bekend waren er naast de ďvrijeĒ koloniŽn in Frederiksoord en omstreken, ook dwangkoloniŽn zoals die in Veenhuizen en Ommerschans. De heer De Maar kon op boeiende wijze ontwikkeling van de Gestichten I, II (huidig Nationaal Gevangenismuseum), III en IV(de begraafplaats) naar de huidige instellingen Esserheem, Norgerhaven en Groot Bankenbosch in beeld brengen. Hij betrok de zaal bij zijn betoog door het uitdelen van presentjes bij het geven van de juiste antwoorden op zijn vragen. Hij wist de aanwezigen tot het eind toe te boeien met deze bijzondere reis door de tijd.

Omstreeks kwart voor elf kon de voorzitter de geslaagde avond afsluiten.

De secretaris.

R.J. van der Veen.
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *