Algemene leden vergadering
 
23 April 2015
 
Impressie

De jaarlijkse Algemene ledenvergadering werd gehouden in De Tippe. Ruim 50 leden waren aanwezig.

Allereerst werden de huishoudelijke punten doorgenomen als jaarverslag 2014, het verslag van algemene ledenvergadering van 24 april 2014 en de financiële stukken.
Alle werden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
Anders werd het toen de suggestie van het bestuur aan de orde kwam om mogelijk een bijdrage in de porti kosten te vragen voor alle leden die buiten de voormalige gemeente Vledder wonen. De meeste leden voelden meer voor een beperkte contributieverhoging dan dat er met twee verschillende bijdragen zou worden gewerkt. Het bestuur beraadt zich hierover en zal hoogstwaarschijnlijk in de najaarsvergadering met een voorstel komen.
Helaas kon, door ziekte, van mevrouw M. Mol-Bosma geen afscheid worden genomen. Dat gaat nu gebeuren op een ander passend moment. Voor de vervanging van mevrouw Mol-Bosma kon nog geen vervanger worden voorgedragen. Het bestuur hoopt dit eveneens te doen in de najaarsvergadering.
De voorzitter memoreerde in zijn inleiding nogmaals het belang van sponsoren in de exploitatie van de vereniging en dankt hen voor hun bijdrage.
Na afloop van de algemene ledenvergadering liet de heer Martin van Nieuwenhoven vele foto’s zien die hij, tijdens zijn werkzame leven bij het blad Aanpakken, had gemaakt. Aangezien de foto’s uit de periode 1965 – 2000 afkomstig zijn, waren er vele blikken van herkenning. De focus van de foto’s lag dit maal op de buitendorpen van de voormalige gemeente Vledder.
Na deze interessante bijdrage van de heer Van Nieuwenhoven, sloot de voorzitter de vergadering om 22.30 uur.

De secretaris,
R.J. van der Veen
 
Klik hier voor vergaderverslag.
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *