Aktiviteit vereniging
 
Presentie bij vergadering Stichting Dorpshuis Griet'nsteede
 
Op 4 april 2007 werd er door het stichtingsbestuur van het Dorpshuis Griet'nsteede te Nijensleek de jaarlijkse vergadering gehouden onder voorzitterschap van de heer Wieger Visser.
Als onderdeel van de agenda op deze zeer goed bezochte bijeenkomst stond een presentatie gepland van en door onze vereniging.

Het bestuur, vertegenwoordigd door Jan Bethlehem, Bertus Jager en Mientje Mol-Bosma, kweet zich met verve van hun taak.

Tijdens de pauze voorafgaande aan de presentatie werd al druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aantal oude foto's te bekijken die waren opgehangen. Tijdens de presentatie kwam wat discussie los, vragen werden gesteld en dit alles gaf een betrokkenheid van de mensen met het verleden van de streek aan. Een betrokkenheid die zich ook vertaalde in een aantal nieuwe leden.

Ook na afloop was het bij de foto's een drukte van belang.

Een in de uitnodiging voor de vergadering gedane oproep om oude foto's en dergelijke mee te nemen had succes. Er is nogal wat materiaal ter beschikking van de vereniging gekomen, materiaal dat binnenkort -deels- via de site en ter zijner tijd in ons onderkomen in de Tippe te zien zal zijn.

Onderstaand een paar foto's van de bijeenkomst.
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

*