Aktiviteit vereniging
 
Overname beheer voormalige lijkhuisjes op begraafplaats Vledder
25-11-2011
 
Op de begraafplaats te Vledder bevinden zich een tweetal lijkenhuisjes, ook wel opbaarhuisjes genoemd, welke ingevolge een wet van 1872 aan het eind van de negentiende eeuw zijn gebouwd. Deze bouw was noodzakelijk omdat door het grote aantal sterfgevallen als gevolg van besmettelijk ziekten er niet voldoende capaciteit was voor het opbaren van de ook na de dood nog, als gevolg van besmettingsgevaar, gevaarlijke stoffelijke resten. Na een aantal jaren verloren de huisjes hun functie en werden daarna voor diverse doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld opslag tuingereedschap. Toen door gepleegde nieuwbouw ook deze functie was vervallen overwoog de gemeente Westerveld in 2011 de leegstaande gebouwtjes te slopen. Nadat ze o.a. via onze vereniging waren gewezen op het oorspronkelijk doel, en dus de historische waarde ervan, werd de sloopaanvraag teruggetrokken en werd na overleg besloten het beheer van de gebouwtjes over te dragen aan de vereniging. Tevens werd ook een geld bedrag overhandigd om een deel van de te verwachten onderhoudskosten te betalen. De vereniging wordt ook geacht een zinvolle en passende bestemming voor de gebouwtjes te vinden. Op 25 november vond de overdracht plaats.
 
 
 
   
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *